problem solving

problem solving
sprendimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mąstymo procesas, kai ieškoma atsakymo į teorinį ar praktinį uždavinį, problemą. Esama skirtumų tarp uždavinio ir problemos sprendimo, nes jų vidinė sandara kitokia. Sprendimo procesą sudaro šie etapai: 1) pasirengimas; 2) ieškojimas; 3) radimas; 4) patikrinimas. Rengiantis spręsti uždavinį ar problemą, įsisąmoninamas klausimas, numatoma jo sprendimo strategija (keliama hipotezė, svarstoma, ką pirmiau, ką paskiau daryti, prisimenami panašūs sprendimo variantai, atgaminama, parengiama reikiama medžiaga, apgalvojama, kaip spręsti, atrenkamos priemonės). Ieškant sprendimo: 1) deduktyviai ar induktyviai protaujama (kai reikia gauti sprendinį (išvadą) loginiu protavimu); 2) naudojamas mėginimų ir klaidų būdas; 3) pasitelkiamas algoritminis mąstymas; 4) pasitelkiamas heuristinis mąstymas; 5) pasitelkiamas probleminis mąstymas. Ieškant atsakymo, randant sprendimą, teoriškai ar praktiškai nustatomas teiginių ryšys, trūkstami komponentai, tikrinamos hipotezės (vienos priimamos, kitos atmetamos). Kartais po ilgesnio mąstymo ir praktinio darbo sprendinys įžvelgiamas staiga. Rastas sprendimas tikrinamas įvairiais būdais: atvirkštiniu, analoginiu, sprendžiant sudėtingesnius uždavinius ir problemas, diegiant jį į praktiką. atitikmenys: angl. problem solving vok. Urteilsbildung rus. решение

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Problem solving — forms part of thinking. Considered the most complex of all intellectual functions, problem solving has been defined as higher order cognitive process that requires the modulation and control of more routine or fundamental skills (Goldstein Levin …   Wikipedia

  • problem-solving — UK US noun [uncountable] the process of finding solutions to problems Thesaurus: ways of solving problemssynonym * * * noun [noncount] : the process or act of finding a solution to a problem Let s do some problem solving and see if we can t… …   Useful english dictionary

  • problem-solving — ˈproblem ˌsolving noun [uncountable] the activity of finding answers to problems: • The course aims to help you improve your business problem solving skills. * * * problem solving UK US noun [U] HR, MANAGEMENT ► the process of finding solutions… …   Financial and business terms

  • problem-solving — problem .solving n [U] when you find ways of doing things, or answers to problems ▪ tasks that involve problem solving ▪ employees with good problem solving skills …   Dictionary of contemporary English

  • problem-solving — problem ,solving noun uncount the process of finding solutions to problems …   Usage of the words and phrases in modern English

  • problem solving — Process involved in finding a solution to a problem. Many animals routinely solve problems of locomotion, food finding, and shelter through trial and error. Some higher animals, such as apes and cetaceans, have demonstrated more complex problem… …   Universalium

  • problem-solving — noun Problem solving is used before these nouns: ↑approach, ↑skill, ↑technique …   Collocations dictionary

  • problem-solving — noun (U) finding ways of doing things, or finding answers to problems: Involve the class in a problem solving activity …   Longman dictionary of contemporary English

  • problem solving — sprendimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Mąstymo vyksmas, kuriuo ieškoma atsako į teorinį ar praktinį uždavinį, problemą. atitikmenys: angl. decision; problem solving vok. Beschluss, m; Entscheidung, f; Urteil, n rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • problem solving — sprendimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportinės veiklos aplinkybes, sportininko elgsenos normas, užsibrėžtą tikslą labiausiai atitinkančių veiksmų pasirinkimas. Sprendimas yra tarpinis veiksmas tarp mąstymo ir judėjimo… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”